Wycieczki i zwiedzanie

ALICANTE

„Miasto Światła” o śródziemnomorskim charakterze, położone u stóp Monte Benacantil, mimo rozwoju turystyki zachowało hiszpański urok.

Jego wizytówką jest Zamek św. Barbary na szczycie góry dominującej nad miastem, skąd roztacza się malowniczy widok.

Wzdłuż morza biegnie wspaniała promenada Explanada de Espana. Alicante szczyci się pięknymi piaszczystymi plażami o łącznej długości ok. 15 km.

ALTEA

Urocze miasteczko na północ od Benidormu, nazywane kulturalną stolicą Walencji.

Jest to ulubione miejsce artystów, a jego stare miasto z wąskimi uliczkami i pięknymi deptakami zachowało autentyczny charakter.

Altea otoczona jest górami, ma ładną promenadę, jest tu wiele knajpek i galerii sztuki oraz kilka malowniczych żwirkowych plaż, z których najbardziej znana jest Playa de La Roda.

WALENCJA

Stolica regionu i jedno z najnowocześniejszych miast Hiszpanii, gdzie tradycja harmonijnie współistnieje z teraźniejszością.

Warto tu zobaczyć Barrio Del Carmen – najstarszą dzielnicę z klimatycznymi wąskimi uliczkami, zespół gotyckich budowli Lonyi, dawnej Giełdy Jedwabiu, wpisanego na Listę UNESCO, a także katedrę, gdzie przechowywany jest kielich uważany przez Hiszpanów za świętego Graala.

Na pewno zaciekawi Ciutad de las Ciencias – Miasteczko Sztuki i Nauki, największy kompleks kulturalny Europy, swoiste „miasto w mieście” zachwycające futurystyczną architekturą. W Walencji znajduje się także największe w Europie oceanarium.

GUADALEST

Maleńkie miasteczko Guadalest to jedna z największych atrakcji w regionie Walencji i na Costa Blanca. El Castell de Guadalest – gmina w Hiszpanii, w prowincji Alicante, w Walencji, o powierzchni 15,97 km².

W 2011 roku gmina liczyła 238 mieszkańców. Miasteczko zostało zbudowane przez Arabów w XVI w. na wysokości 700 m.

Wiedzie do niego tunel o długości 15 m wydrążony w skale. Z XVI w. mauretańskiego zamku rozciąga się piękny widok na okolicę. Guadalest słynie nie tylko z pięknych krajobrazów, ale także z doskonałej kuchni.

MURCJA

Pełne życia miasto uniwersyteckie, założone w 831 roku przez Arabów, którzy opuścili te rejony w XIII w. pozostawiając ślady zarówno w architekturze, jak i w języku.

Najważniejszą budowlą jest gotycka katedra Santa Maria, wzniesiona w miejscu dawnego meczetu, która ma 25 dzwonów, barokową fasadę z marmuru i korynckie kolumny. Jej wieża ma 92 m wysokości i po wieży w Sewilli (96 m) – jest najwyższa w Hiszpanii.

Dzwony tej katedry, których łącznie jest 25 wybijają zawsze godzinę 13, czyli czas na posiłek.Zabytkiem eklektyzmu jest wielostylowe Kasyno (dawniej klub dla elit miejskich – obecnie udostępnione do zwiedzania). Miasto posiada bogate zbiory dzieł barokowego rzeźbiarza Francisco Salzillo (1707-1783), który urodził się i zmarł w Murcji. Przy Plaza San Agustín znajduje się muzeum jego twórczości – Museo Salzillo.

PALMERAL DE ELCHE

Las palmowy z ok. 300000 palm wpisany na Listę UNESCO. Jest to największe skupisko palm w Europie, jedynie niektóre gaje palmowe w krajach arabskich przewyższają go rozmiarami.

Najstarsze z drzew mają ok. 300 lat. Najstarsze i najwspanialsze okazy rosną w tzw. Księżym Ogrodzie (hiszp. Huerta del Cura).

Głównym drzewem w gaju w Elx jest palma daktylowa, chociaż spotyka się też inne drzewa charakterystyczne dla klimatu śródziemnomorskiego: drzewka pomarańczowe, cytrynowe czy granatowce.

TERRA MÍTICA

Ogromny tematyczny park rozrywki w Benidormie w pobliżu Alicante. Park został otwarty w 2000, ukazujący kulturę śródziemnomorską przez liczne atrakcje i spektakle.

Park podzielony jest na kilka stref: Egipt, Grecja, Rzym, Iberia, Wyspy. Są tu kopie antycznych budowli, codziennie odbywa się kilkadziesiąt spektakli związanych z cywilizacją śródziemnomorską i antycznymi legendami.

W Terra Mitica znajduje się Magnus Colossus – najdłuższy drewniany rollercoaster w Europie.

Słodycze od Paco Torreblanca

Paco Torreblanca to nadzwyczajny cu­kier­nik i nie­zwy­kły czło­wiek. Oj­ciec Paco wal­czył po stro­nie re­pu­bli­ka­nów prze­ciw­ko dyk­ta­tu­rze Fran­co.

W wię­zie­niu do któ­re­go tra­fił po­znał fran­cu­skie­go cu­kier­ni­ka do któ­re­go po za­koń­cze­niu kon­flik­tu wy­słał dwu­na­sto­let­nie­go wów­czas Paco na staż.

Tor­re­blan­ca sły­nie z pro­duk­cji do­sko­na­łych ciast, tor­tów i cia­ste­czek. Tor­re­blan­ca po­sia­da trzy „bu­ti­ki” cu­kier­ni­cze w re­gio­nie (Elda, Ali­can­te, Wa­len­cja) do któ­rych ko­niecz­nie na­le­ży zaj­rzeć. Obec­nie po­świę­ca się głów­nie swo­jej szko­le gdzie kształ­ci przy­szłych cu­kier­ni­ków z ca­łe­go świa­ta.